SHOPPEN ER UNDER OPDATERING - VI VENDER SNART TILBAGE

Privatlivspolitik

 

I det følgende kan du læse vores persondatapolitik og cookiepolitik. Beautyhero respekterer dit privatliv, og behandler respektfuldt de oplysninger, du giver til os. Vi ønsker at der er fuld gennemsigtighed omkring hvordan vi benytter de oplysninger du afgiver til os. Såfremt du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

1. Generelt 

1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Agency K./ Beautyhero.dk (“Beautyhero”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Beautyheros hjemmeside, beautyhero.dk (“Hjemmesiden”).

1.3. Beautyhero er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Beautyhero kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1. Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden for eksempel om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer, du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer.

2.1.1. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2. Når du køber et produkt, eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver for eksempel navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt, og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål, og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.2.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og eventuelt mobilnummer.

2.3.1. Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Din e-mail og navn deles med MailChimp.

2.3.2. Vi sælger ikke dine informationer, og vi deler dem ikke med andre firmaer i marketingsøjemed.

2.3.3. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4. Når du opretter en profil på Hjemmesiden, bliver du bedt om at oplyse navn, adresse, e-mailadresse og telefonnr.

2.4.1. Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med kundeklubben, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.

2.4.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

3. Modtagere af personoplysninger

3.1. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til lagerhotel og transportører, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ligeledes deles dine oplysninger med vores tekniske samarbejdspartner med det formål at vedligeholde Hjemmesiden sammen med os.

3.2. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandlerdata, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.3. To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.3.1. Kopi af Google LLC’s certificering kan findes HER

3.3.2. Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes HER

4. Dine rettigheder

4.1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2. Indsigtsretten

4.2.1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til care@beautyhero.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.3. Retten til berigtigelse

4.3.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3.2. Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

4.4. Retten til sletning

4.4.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle, eller visse af dine personoplysninger, slettet af os for eksempel hvis du tilbagekalder dit samtykke og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, for eksempel for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke er forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring for eksempel hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6. Retten til dataportabilitet

4.6.1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7. Retten til indsigelse

4.7.1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2. Du har endvidere, til enhver tid, ret til, af grunde der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8. Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på care@beautyhero.dk.

4.9. Retten til at klage

4.9.1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klagen kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletning af persondata

5.1. Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

5.2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3. Oplysninger, indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring for eksempel, hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. Sikkerhed

6.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

7.1. Beautyhero er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

7.2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

BEAUTYHERO
Gammel Kongevej 131B, 3. sal
1850 Frederiksberg C

Tel:+45 71997144
E-mail: care@beautyhero.dk
CVR: DK-33613881

8. Ændringer i Persondatapolitikken

8.1. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på vores hjemmesiden.

9. Politik om cookies

9.1. Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer af websteder, som du besøger. De er almindeligt anvendt med henblik på at få hjemmesider til at fungere eller arbejde mere effektivt, samt til at levere webtjenester og funktionaliteter til brugerne. I henhold til gældende lovbestemmelser kan cookies lagres eller tilgås udelukkende på din enhed, baseret på dit samtykke, bortset fra cookies, der er strengt nødvendige med henblik på at levere tjenesterne på denne hjemmeside.

Formålet med denne politik for cookies er at give dig de nødvendige oplysninger om Beautyheros brug af cookies og lagring af sådanne cookies på din enhed, når du får adgang til Beautyheros hjemmeside. Vi vil også gerne gøre det muligt for dig at vurdere, og vælge, om du vil aktivere cookies, der skal placeres på din enhed.

9.2. Hvilke typer cookies findes der?
Cookies kan enten være “persistente” cookies eller “session cookies”. En persistent cookie består af en tekstfil, der sendes af en webserver til en webbrowser, som gemmes af browseren og forbliver gyldig indtil den indstillede udløbsdato (medmindre brugeren har slettet den før udløbsdatoen). En session cookie vil på den anden side udløbe ved slutningen af brugersessionen, når webbrowseren er lukket. Formålet med brugen af de forskellige cookies er beskrevet nedenfor i denne politik for cookies.

9.3. Hvad bruges cookies til?
Beautyhero bruger cookies, som er strengt nødvendige for, at tjenesten og websitet kan fungere korrekt. Disse cookies indsamler ikke personlige oplysninger.

Beautyhero bruger såkaldte ydeevne cookies (primært Google Analytics) til at indsamle oplysninger om, hvordan vores besøgende bruger webstedet, såsom hvilke sider, der oftest besøges, og eventuelle fejl, der opstår. Formålet med dette er at evaluere og forbedre webstedets ydelse.

Beautyhero bruger annonceringscookies til at indsamle oplysninger om, hvordan besøgende bruger hjemmesiden til at være i stand til at levere markedsføring, som er tilpasset til deres interesser. De bruges også til at give vores marketingpartnere oplysninger om dine browserdata, så de kan vise reklamer baseret på din specifikke profil, både for dig og dem med samme indstillinger som dig. De oplysninger, der indsamles på webstedet, kan kombineres med oplysninger, der er indsamlet om dig fra andre websteder, som du har besøgt.

9.4. Hvilke cookies?
Nedenstående liste viser de væsentligste cookies, vi bruger, og hvorfor vi bruger dem.

Google Analytics
Vi bruger Google Analytics-cookies til at måle og vurdere, hvordan vores besøgende interagerer med webstedsindhold på tværs af browser-sessioner.

Se Googles privatlivspolitik HER

Hvis du vil fravælge at blive sporet af Google Analytics, kan du besøge DENNE SIDE.

Google Advertising
Vi bruger cookies med Google-annonceringscookies til at gøre annoncering mere relevant for brugerne, aktivere annoncetilpasning, evaluere kampagneeffektivitet og måle besøgendes interaktion med websteder. De bruges til Ads-og DoubleClick-platformene. Læs mere HER.

Bing
Vi bruger Bing-cookies til at vise mere relevante annoncer, evaluere kampagneeffektivitet og til at måle den besøgendes interaktion med websteder.

Facebook
Vi bruger Facebook-cookies til at måle effektiviteten af annoncekampagner, til at få indblik i brugen af Facebook-tjenester, såsom sider, samt deres interaktion med annoncer og Beautyhero Hjemmesider.

YouTube
Vi bruger YouTube cookies for at forbedre visning af videoer og for at kunne vise relevante videoer via vores YouTube-kanal. Derudover indsamles statistik omkring brugen af videoer, så vi også kan forbedre indholdet og placeringen.

Session cookies
Vi bruger en række session cookies til at måle vores hjemmesides ydeevne og til at sikre at hjemmesiden virker optimalt. Disse cookies slettes, når webbrowseren lukkes. Kontakt os venligst for uddybende information herom.

Hvordan kan jeg kontrollere brugen af cookies eller fjerne dem?
Du kan vælge, om du vil acceptere cookies. De fleste webbrowsere tillader kontrol af de ovenfor anførte cookies via browserindstillingerne. Ved at justere din webbrowser, kan du undgå at modtage cookies. Dette kan dog resultere i, at tjenesterne på webstedet ikke fungerer optimalt. Den metode, der bruges til at blokere cookies, afhænger af den webbrowser, du anvender.

For at finde ud af mere om cookies, herunder hvordan man kan se hvilke cookies der er blevet sat, og hvordan du kan håndtere og slette dem, kan du besøge allaboutcookies.org.

Generelt om cookies og personlige oplysninger
Denne politik for cookies udgør en uadskillelig del af politikken for personoplysninger. Der henvises generelt til hele Beautyheros Persondatapolitik for mere information, herunder oplysninger om dine rettigheder og retsmidler i henhold til gældende lovgivning.

Personlige oplysninger, som Beautyhero gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i session cookies. I det omfang Beautyhero indsamler eller på anden måde behandler personlige data ved hjælp af cookies, vil Beautyhero informere dig herom i Persondatapolitikken.

10. Versioner

Dette er version 2 af Beautyheros Persondata- og Cookie-politik dateret den 24/9 – 2018.